Termeni și Condiții Generale


Prin utilizarea produselor și serviciilor website-ului www.nexterp.ro, Dumneavoastră (Clientul/Potențial client) va manifestați acordul pentru acceptarea prezenților termeni și condiții, cu rol de contract intre NextERP Romania ca Furnizor de soluții/aplicații informatice și/sau servicii și Dumneavoastră în calitate de Client.

Acești termeni (clauze) de utilizare au scopul de a explica obligațiile noastre ca Furnizor de soluții/aplicații informatice, servicii și obligațiile Dumneavoastră, în calitate de Client.

Va rugam sa le citiți cu atenție!

Acești termeni sunt obligatorii pentru orice utilizare a aplicațiilor/soluțiilor informatice și serviciilor noastre, gratuită sau contra-cost, și se aplica Dumneavoastră, din momentul în care NextERP Romania va oferă accesul la aceste aplicații/soluții și/sau servicii.

Aplicațiile NextERP Romania, precum și website-ul www.nexterp.ro vor evolua în timp pe baza opiniei și recomandările utilizatorilor. NextERP Romania își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment, și va depune toate eforturile pentru a comunica aceste modificări prin e-mail sau notificări prin intermediul website-ului. Este obligația Dumneavoastră să vă asigurați ca ați citit, înțeles și sunteți de acord cu condițiile cele mai recente disponibile pe pagina noastră web Termeni și Condiții Generale.

1. DEFINIȚII


“Acord” – înseamna acești Termeni și Condiții de utilizare.

“NextERP Romania”– este furnizorul de soluții/aplicații informatice și/sau servicii, și anume SC NextERP Romania SRL, cu sediul în Peciu Nou Nr 600B, jud. Timis, cod fiscal RO39187746, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1358/2018.

“Utilizator” – orice persoană fizică autorizată/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

“Potențial client” – persoana fizică autorizată/persoana juridică sau orice entitate juridică care își crează un Cont în Site-ul www.nexterp.ro cu intenția de a efectua o Comandă.

“Client” – persoana fizică autorizată/persoană juridică care are sau obține acces la aplicația/le furnizate de către NextERP Romania, în vederea utilizării acestora, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de aceasta (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent intre NextERP Romania și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT. In prezentul acord, “Clientul” poate fi denumit și “Dumneavoastră”.

“Cont” – reprezintă secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite oricărui utilizator transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Potențial Client și istoricul de activități al Clientului în Site (Comenzi, date de facturare, facturi, plăti, abonare/dezabonare Newsletter).

“Site” – reprezintă domeniul www.nexterp.ro și subdomeniile acestuia sau orice alt site înregistrat și operat de NextERP Romania pentru aplicațiile sale software.

“Comanda” – înseamnă un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor și Client prin care Clientul transmite Furnizorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a utiliza gratuit/achiziționa licențe și Servicii de pe Site. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de înregistrare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

“Furnizare soluții informatice” – înseamna acordarea accesului, de către NextERP Romania, Dumneavoastră, în calitate de Client, la aplicațiile software, gratuit sau contra-cost, prin solicitarea sau închirierea unor licențe software, în baza unui abonament lunar sau anual, asa cum sunt ele descrise pe site-ul www.nexterp.ro. In baza licenței solicitate GRATUIT sau a licențelor închiriate, Dumneavoastră puteți utiliza modulele informatice solicitate/închiriate, dupa caz, prin comanda on-line, ceea ce va conferă doar dreptul de utilizare ale acestora, în condițiile specificate în acești Termeni și Condiții Generale acord, fie în scris, pe cale electronică sau oral, inclusiv în cadrul Serviciului.

“Bug” – reprezinta o eroare, o greșeală sau un defect de programare existent în structura modulelor informatice dezvoltate de NextERP Romania, care afișează sau procesează informații incorecte sau neașteptate, și care împiedică funcționarea corespunzătoare a aplicației de către utilizatori. Pentru dezvoltări personalizate nu se consideră „Bug” orice eroare, defect de programare ulterior aprobării

dezvoltării de către Client.

-Sunt considerate bug-uri: erori de programare la nivelul codului sursă, sau bazei de date, în procedurile stocate sau alte fișiere care fac parte din structura modulelor NextERP Romania. Acestea pot fi detectate de utilizatori sau de reprezentanții Furnizorului, în urma compilărilor sau ulterior acestora, la orice interval de timp, excepție făcând dezvoltările personalizate.

Nu sunt considerate bug-uri:

- mesajele de eroare afișate automat de către modulele NextERP Romania ca urmare a utilizării necorespunzătoare a aplicației de către utilizatori;

- adăugarea/modificarea sau ștergerea de informații (în mod în/voluntar) de către un utilizator;

- erori cauzate de utilizarea necorespunzătoare a modulelor NextERP Romania de către utilizatori;

- erori care se datorează instalării altor programe sau aplicații software de tip „add-on” și ale căror funcționalități generează conflicte în modulele NextERP Romania.

“Servicii de mentenanță” – reprezintă servicii de actualizare (update-uri) permanente a modulelor NextERP Romania conform modificărilor legislative, remedierea permanentă a nefunctionalitătilor (bug-urilor) aplicației, acces la toate îmbunătățirile realizate. Aceste servicii sunt aferente modulelor/functionalitătilor/rapoartelor solicitate de către Beneficiar și sunt incluse în abonament.

“Servicii de configurare aplicații și module software” – reprezinta servicii pentru inițializarea unei baze de date / companii / module sau aplicații noi.

“Servicii inițializare firma noua (Clienți, Furnizori, Stocuri)” – reprezinta servicii pentru inițializarea unei noi societăți, soldurilor Clientului, respectiv realizarea importul datelor Clientului referitoare la produse, furnizori, stocuri (pregătire fișier import, specificarea informațiilor necesare inițializării și realizarea importului propriu-zis). Aceste servicii sunt opționale, Clientul având posibilitatea sa realizeze singur aceasta inițializare, urmând pașii specificat în zona dedicata acestei inițializări.

“Servicii Implementare (Start Modul Contabilitate)” – reprezinta punerea în funcțiune a Modulului Contabilitate (analiza, stabilire calendar de implementare și responsabilități, configurare modul, pregătirea fișierelor pentru import, importul datelor, verificare, lansare, asistenta extinsa și configurări finale), la cererea expresa a Clientului, prin comanda on-line de pe site-ul www.nexterp.ro.

“Servicii consultanta” – reprezinta servicii specializate de îndrumare, recomandare și asistenta pentru Clienți în vederea cunoașterii și stabilirii cu aceștia a fluxului de activități și documente specifice, analiza datelor, identificarea posibilitatiilor de optimizare și a customizărilor necesare pentru desfășurarea la parametrii optimi a activității Clientului, daca este cazul. Aceste servicii pot fi oferite la cererea expresa a Clientului, prin comanda on-line de pe site-ul www.nexterp.ro.

“Servicii Training ERP” – reprezinta servicii de instruire a reprezentantior Clientului pentru utilizarea modulelor NextERP Romania. Aceste servicii pot fi oferite la cererea expresa a Clientului, prin comanda on-line de pe site-ul www.nexterp.ro.

“Servicii suport tehnic” – reprezinta servicii de tip Help Desk on-line pentru operarea modificărilor solicitate de client sau acordarea de asistenta tehnica la operare, prin site, e-mail sau telefonic, disponibile în baza unor pachete cu ore incluse, asa cum sunt prezentate pe website-ul www.nexterp.ro. Serviciile pot fi solicitate doar prin comanda on-line, accesand www.nexterp.ro, iar Clientul poate beneficia de suport tehnic de luni pana vineri, în intervalul orar 09:00-17:00, la telefon +40 (770) 816.455 sau la e-mail suport@nexterp.ro. Pe parcursul unui an calendaristic, orice Client poate solicita un număr nelimitat de pachete de servicii suport tehnic, iar orele de suport aferente pot fi utilizate oricând pe perioada de valabilitate a prezentului acord.

“Conținut” – înseamnă toate informațiile prezentate în continuare:

(1) Informații care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

(2) Conținutul oricărui e-mail trimis Dumneavoastră de către Furnizor prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

(3) Orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Furnizorului, Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

(4) Informații legate de Licențele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Furnizor într-o anumita perioada;

(5) Date referitoare la Furnizor, sau alte date privilegiate ale acestuia.

“Preț abonament” - înseamnă valoarea (excluzând orice impozite și taxe) pe care Clientul trebuie sa o plătească, în conformitate cu valoarea afișată pe website (care poate fi modificata de NextERP Romania în viitor). Valoarea abonamentului reprezinta tariful pe care trebuie sa îl plătiți pentru a avea acces la soluțiile informatice menționate în site-ul www.nexterp.ro.

“Date” - înseamnă orice date introduse de către Dvs. sau cu autorizarea dvs. în site-ul web sau în aplicațiile informatice, aparținând NextERP Romania.

“Proprietate intelectuala” - înseamnă orice marca de comerț, marca de serviciu, drepturi de autor, drept moral, chiar într-un design, know-how și orice alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala, oriunde în lume, înregistrat sau nu.

Abonament gratuit” - înseamnă dreptul de utilizare a aplicațiilor software, în mod gratuit, conform specificațiilor și conținutului descrise pe site-ul www.nexterp.ro, de către orice utilizator (persoana fizica autorizata sau persoana juridica), care solicita acest lucru și se înregistrează pe site-ul www.nexterp.ro.

“Abonament plătit” - înseamnă dreptul de utilizare a modulelor software în sistem SaaS (Software as a Service) - CLOUD, conform specificațiilor și conținutului descrise pe site-ul www.nexterp.ro, în urma închirierii licenței/elor și plătii unui abonament, de către orice utilizator (persoana fizica autorizata sau persoana juridica), care solicita acest lucru și se înregistrează pe site-ul www.nexterp.ro.

“Achiziție” - înseamnă dreptul de utilizare a unor aplicații software, conform specificațiilor și conținutului descrise pe site-ul www.nexterp.ro, în urma achiziției unei aplicații software și plătii acesteia, de către orice utilizator (persoana fizica autorizata sau persoana juridica), care solicita acest lucru și se înregistrează pe site-ul www.nexterp.ro. Acest tip de achiziție s-ar putea sa nu poata fi realizata on-line de pe site-ul www.nexterp.ro.

“Comentariu” – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unei informații sau a unui alt comentariu.

“Întrebare” – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Potențiali Clienți cu scopul de a obține informații despre licențele, abonamentele sau serviciile din pagina respectiva.

“Răspuns” – informație scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Potențialului Client care a adresat o întrebare în Site, în pagina unui anumit produs.

“Newsletter” – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail/SMS) asupra Licențelor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Furnizor într-o anumita perioada, fără niciun angajament din partea Furnizorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

“Contract” – reprezinta contractul la distanta încheiat intre Furnizor și Client, fără prezenta fizica simultana a Furnizorului și a Clientului.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE


2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Furnizorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de către utilizator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Acceptarea comenzii se considera realizata în momentul plătii on-line a abonamentului/serviciului solicitat de către Client prin intermediul website-ului www.nexterp.ro, sau dupa efectuarea plătii prin transfer bancar și confirmarea acesteia prin e-mail la suport@nexterp.ro.

2.4. Contractul se considera încheiat intre Furnizor și Client în momentul primirii de către Furnizor de la Client, prin intermediul postei electronice a contractului semnat de acesta și dupa efectuarea plătii, dupa caz.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Furnizor pe Site vor sta la baza Contractului.

3. OBLIGAȚIILE NextERP Romania


3.1. Dreptul de acces și utilizare software:

NextERP Romania va acorda dreptul de a accesa și de a folosi on-line aplicațiile sale software, cu facilitățile disponibile fiecărui Client în parte, în funcție de tipul de acces solicitat sau achiziționat. Acest drept este non-exclusiv, netransferabil și limitat de către prezentul acord.

3.2. Acces gratuit (abonament gratuit):

Acesta este un serviciu gratuit, și orice utilizator (persoana fizica autorizata sau persoana juridica) îl poate solicita și obține în mod gratuit, cu condiția înregistrării și creării unui cont gratuit pe site-ul www.nexterp.ro, în condițiile și limitările stabilite de către NextERP Romania în site-ul www.nexterp.ro. Datele de acces pentru accesarea gratuita a aplicației/aplicațiilor software vor fi acordate nominal, unui singur utilizator pentru o singura persoana fizica autorizata sau persoana juridica (nu se acorda mai multe conturi de acces gratuite în acceeasi societate/PFA). La solicitarea contului de acces gratuit (licență gratuita), Clientul va primi automat un cont de acces la o baza de date DEMO, în vederea testării aplicației și/sau alte facilitate sau opțiuni asa cum sunt detaliate în site-ul www.nexterp.ro, la momentul solicitării accesului la aplicațiile software. Accesul plătit nu include nici un fel de servicii conexe, altele decât cele specificate pe site, cum ar putea fi asistenta în utilizarea aplicațiilor software, servicii inițializare firma noua, training, mentenanță, consultanta, servicii de implementare sau alte servicii suplimentare.. NextERP Romania își rezerva dreptul de a modifica în timp, condițiile și/sau limitările respective.

3.3. Acces plătit (abonament plătit):

Acesta este un serviciu contra cost, și orice utilizator (persoana fizica autorizata sau persoana juridica) care a solicitat licență/e Saas, îl poate obține cu condiția plătii anticipate a abonamentului, conform specificațiilor din comanda transmisa pe site.

Accesul plătit nu poate fi acordat pentru mai multe societăți, doar prin contractarea individuala a abonamentului de către fiecare entitate în parte. Pentru o oferta personalizata în funcție de numărul de companii vă rugăm să ne contactați pe site, mail sau telefonic.

Accesul plătit nu include nici un fel de servicii conexe, altele decât cele specificate pe site, cum ar putea fi asistenta în utilizarea aplicațiilor software, servicii inițializare firma noua, training, mentenanță, consultanta, servicii de implementare sau alte servicii suplimentare. NextERP Romania își rezerva dreptul de a modifica în timp, condițiile și/sau limitările respective.

4. OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ


4.1. Obligația de plata:

Accesul la aplicațiile software în sistem SaaS se va face contra cost, numai dupa plata anticipata a abonamentului, în urma înregistrării și comenzii primite de pe site. Valoarea abonamentului se calculează automat pe site în funcție de: data recurenta a plătii, data pana la care doriți sa accesați aplicațiile software, numărul de companii care doriți sa utilizeze aplicațiile. Abonamentul poate fi achitat prin transfer bancar, online pe site prin procesatorii de plati disponibili. Dupa finalizarea comenzii pe site-ul www.nexterp.ro, Dumneavoastră veți primi prin e-mail factura proforma (sau finala), în funcție de tipul de plata, prezentul acord și contractul aferent serviciilor comandate, (la adresa specificata în momentul înregistrării în site), în vederea efectuării plătii. O fotocopie a contractului semnat de Dvs. și dovada plătii, trebuie returnate la adresa de e-mail: suport@nexterp.ro, indicând numărul comenzii Dumneavoastră. Factura aferenta abonamentului pentru accesul la aplicația/iile software va fi eliberata în momentul debitării contului NextERP Romania și va fi trimisa către Dvs. prin e-mail. Facturile proforme vor fi emise în lei, la cursul de schimb BNR valabil în ziua emiterii acestora și vor fi achitate în contul Furnizorului, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Plata efectuata de către Beneficiar stinge debitele conform imputației indicata de către acesta, și în toate situațiile întâi debitul principal și apoi orice alte obligații ale acestuia, în ordinea vechimii lor. Părțile prezentului acord, iau act și sunt de acord cu aplicabilitatea dispozițiilor art. 155, alin. 8 litera c și art. 155, alin. 6 din Codul Fiscal, în sensul valabilității transmiterii facturilor prin intermediul mijloacelor electronice cat și a faptului ca semnarea și stampilarea facturilor nu este obligatorie. În cazul neefectuării plătii abonamentului recurent, în termenii și condițiile prezentului acord, Clientul este obligat sa plătească o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 15-a zi de la data scadentei, cuantumul penalităților aplicate neputând depăși valoarea debitului pentru care acestea se aplica. În situația în care Beneficiarul nu mai dorește utilizarea aplicației/lor dupa efectuarea unei plăti parțiale, sumele achitate rămân Furnizorului sub forma de daune.

4.2. Obligații generale:

Trebuie sa utilizați aplicația/le software aparținând NextERP Romania, numai pentru propriile dumneavoastră scopuri legale privind desfășurarea activității Dvs. de business, în conformitate cu acest Acord. Puteți folosi aplicațiile software și site-ul în numele altor persoane/societăți sau în scopul de a oferi servicii, cu condiția sa va asigurați ca sunteți autorizat sa faceți acest lucru și ca toate persoanele/societățile pentru care, sau la care serviciile sunt furnizate, sa accepte toți termenii prezentului acord care se aplica și în cazul Dumneavoastră.

4.3. Condiții de acces:

4.3.1. Trebuie sa va asigurați ca toate numele de utilizator și parolele necesare pentru accesarea site-ului www.nexterp.ro sunt păstrate în siguranță și sunt confidențiale. Trebuie sa notificați imediat NextERP Romania despre orice utilizare neautorizata a parolelor dumneavoastră sau orice alta încălcare a securității, iar NextERP Romania va reseta parola dvs.

4.3.2. Ca o condiție a acestor termeni, atunci când accesați și utilizați aceste servicii, trebuie sa:

  • 4.3.2.1. Nu încercați sa subminați securitatea sau integritatea aplicațiilor software, a sistemelor sau a rețelelor NextERP Romania, sau în cazul în care serviciile sunt găzduite de către un terț, sistemele calcul și rețele acestuia;

  • 4.3.2.2. Nu folosiți și nu abuzați de servicii care pot afecta funcționalitatea aplicațiilor software sau a site-ului în orice mod, sau alte sisteme folosite pentru a furniza servicii care pot afecta capacitatea oricărui alt utilizator de a utiliza aplicațiile software sau site-ul;

  • 4.3.2.3. Nu încercați sa obțineți acces neautorizat la niciun alt material decât cele la care aveți acces și permisiunea expresa, sau la sistemul informatic pe care serviciile sunt găzduite;

  • 4.3.2.4. Nu transmiteți și nu introduceți pe site-ul web următoarele: fișiere care pot deteriora aplicația software, conținut care poate fi ofensator, sau materiale sau date care pot duce la orice încălcare a legii (inclusiv date sau alte materiale protejate prin dreptul de autor sau secrete comerciale pe care dvs. nu aveți dreptul de a le folosi);

  • 4.3.2.5. Nu încercați sa modificați, copiați, adaptați, reproduceți, dezasamblați, decompilati nici un program de calculator folosit pentru a furniza serviciile sau de a opera website-ul cu excepția cazului în care este strict necesar sa se utilizeze una dintre ele pentru funcționarea normala a acestuia, având acordul scris în prealabil al reprezentanților NextERP Romania;

4.3.3. Limitări de utilizare:

4.3.3.1. Utilizarea aplicațiilor software prin “ABONAMENT GRATUIT” este supusa următoarelor limitări:

(1) Accesul pentru utilizarea bazei de date client va fi acordat pentru un singur utilizator și o singura firma (societate) pentru posibilitatea de testare a aplicației, adică acces la o baza de date DEMO pe o perioada de maxim 1 luna calendaristica, de la data acordării datelor de acces (user și parola);

4.3.3.2. Utilizarea aplicațiilor software prin “Abonament plătit” este supusa următoarelor limitări:

(1) Accesul va fi acordat în funcție de numărul de companii și numai în cazul efectuării plătii în avans, conform pct. 3.1. din prezentul Acord;

(2) Posibilitatea de testare a aplicației, adică acces la o baza de date DEMO pe o perioada de maxim 1 luna calendaristica, de la data acordării datelor de acces (user și parola);

(3) Nu este limitata în timp utilizarea aplicațiilor software (baza de date client) sau a altor tranzacții lunare diferite fata de cele menționate la pct. 3.3.3.2; NextERP Romania își rezerva dreptul de a modifica (în viitor) orice astfel de limitări, care vor fi specificate pe site.

4.4. Condiții de restricționare a accesului:

Restricționarea accesului utilizatorilor la aplicațiile software se va face dupa cum urmează:

4.4.1. În cazul utilizatorilor cu acces gratuit (abonament gratuit):

Baza de date aferenta conturilor cu abonament GRATUIT va fi ștearsă automat, la 1 luna calendaristica de la primirea accesului, în cazul în care Clientul nu solicita o prelungire pana la data expirării licentei demo.

4.4.2. În cazul utilizatorilor cu acces plătit (abonament plătit):

Accesul la aplicația software și, respectiv la datele Dumneavoastră. din baza de date, vor fi suspendate automat în cazul în care factura/facturile aferente abonamentului respectiv nu vor fi achitate pe o perioada de 30 de zile calendaristice. În acest sens, Clientul va fi notificat prin e-mail (la adresa specificata de acesta la înregistrarea pe site-ul www.nexterp.ro).

4.5. Despăgubire:

Dumneavoastră sunteți de acord sa despăgubiți NextERP Romania pentru oricare creanțe, costuri, prejudicii sau pierderi ce decurg din încălcarea de către Dumneavoastră a oricăruia dintre clauzele prezentului Acord.

5. CONFIDENȚIALITATEA


Cu excepția cazului în care partea în cauza are acordul prealabil scris al celeilalte sau daca solicita acest lucru prin lege:

(1) Fiecare parte va păstra confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale. ale celuilalt obținute în legătură cu aceste clauze. Niciuna dintre părți, fără acordul prealabil scris al celeilalte, nu va divulga sau nu va face disponibila nici o informație confidențială către alte persoane, nu se va folosi de acestea în beneficiul propriu, în afara celor avute în vedere de către acești termeni.

(2) Obligațiile fiecărei părți în conformitate cu aceasta clauza vor continua și dupa încetarea acestor clauze.

6. PROPRIETATEA INTELECTUALA


6.1. General:

Titlul, precum și toate drepturile de proprietate intelectuala în cadrul plicatiiloar software, site-ului web, precum și documentația referitoare la acestea rămân în proprietatea NextERP Romania.

6.2. Proprietatea datelor:

Titlul, precum și toate drepturile de proprietate intelectuala a datelor Dumneavoastră. rămân în proprietatea Dumneavoastră. Cu toate acestea, accesul Dvs. la date este condiționat de plata în avans a abonamentului lunar. NextERP Romania va acorda o licență gratuita utilizatorilor care solicita acest lucru prin intermediul site-ului www.nexterp.ro, cu scopul de a utiliza aplicația/le software și a gestiona datele referitoare la activitatea specifica fiecărui utilizator în parte.

6.3. Alte aplicații terțe și datele:

Daca activați alte aplicații terțe pentru utilizarea acestora împreună cu aplicațiile software ale NextERP Romania, înseamnă ca sunteți de acord cu faptul ca, societatea NextERP Romania poate permite acelor aplicații terțe sa acceseze datele dumneavoastră ca fiind necesare pentru interoperarea cu aplicațiile noastre. NextERP Romania nu va fi responsabil pentru nici o divulgare, modificare sau ștergere a datelor dvs. care rezulta din orice astfel de acces de către alte aplicații terțe.

7. GARANȚII ȘI RECUNOAȘTERI


7.1. Autoritatea:

Dvs. garantați ca, în cazul înregistrării pentru a folosi serviciile în numele unei alte persoane/societăți, aveți autoritatea de a accepta acest Acord în acești Termeni și Condiții, în numele persoanei/societății respective și sunteți de acord ca prin înregistrarea Dvs. obligați persoana/societatea în numele căreia o faceți, sa accepte prezentul Acord, cu toate obligațiile ce decurg din el, fără limitarea obligațiilor Dumneavoastră. personale în conformitate cu acești termeni.

7.2. Confirmare:

Dumneavoastră. sunteți de acord ca:

7.2.1. Sunteți autorizat sa utilizați aplicațiile software și site-ul și sa accesați informațiile și datele introduse de dvs. pe site-ul web, inclusiv orice informații sau date introduse pe site-ul web de către orice persoana autorizata pentru a utiliza aceste aplicații. Sunteți, de asemenea, autorizat sa accesați informațiile și datele prelucrate care sunt puse la dispoziția dvs. prin utilizarea de către dumneavoastră a site-ului și aplicațiilor software (indiferent daca aceste informații și date sunt introduse de dvs sau de oricine altcineva).

7.2.2. NextERP Romania nu are nici o responsabilitate fata de orice alta persoana în afara de Dumneavoastră., și nimic din prezentul acord nu conferă, sau nu urmărește sa confere un avantaj pentru orice alta persoana în afara de Dumneavoastră. Daca utilizați aplicațiile software sau accesați site-ul în folosul sau în beneficiul altcuiva decât Dumneavoastră. (a unei persoane juridice sau a unei persoane fizice autorizate), sunteți de acord ca:

  • 7.2.2.1. Sunteți responsabil pentru a va asigura ca aveți dreptul sa faceți acest lucru;

  • 7.2.2.2. Sunteți responsabil pentru autorizarea oricărei persoane care are acces la informații sau date, și sunteți de acord ca, NextERP Romania nu are obligația sa furnizeze oricărei persoane acces la aceste date sau informații fără autorizația dvs. și se poate referi la orice cereri de informații pentru a vi le adresa.

7.2.2.3. Veți despăgubi NextERP Romania împotriva oricăror pretenții sau pierderi referitoare la:

  • 7.2.2.3.1. Refuzul NextERP Romania de a furniza oricăror persoane acces la informațiile sau datele în conformitate cu acest Acord.

  • 7.2.2.3.2. Acordul NextERP Romania de informare sau punere la dispoziție a datelor la orice persoana cu autorizația dumneavoastră.

7.2.4. NextERP Romania nu garantează ca utilizarea aplicațiilor software va fi neîntrerupta sau fără erori (bug-uri). Printre altele, funcționarea și disponibilitatea sistemelor utilizate pentru accesarea serviciilor, inclusiv a serviciilor de telefonie publica, rețelelor de calculatoare și Internet, pot fi imprevizibile și pot din când în când interfera intre ele, și pot împiedica accesul la aplicațiile software. NextERP Romania nu este în nici un fel responsabila pentru orice astfel de intervenții sau de împiedicare a accesului dumneavoastră la utilizarea aplicațiilor software.

7.2.5. Utilizarea aplicațiilor software nu constituie prestare de servicii. Servicii pot fi oferite și achiziționate contra cost, de la NextERP Romania, din secțiunea Servicii din site-ul www.nexterp.ro/services.

7.2.6. Este responsabilitatea Dumneavoastră. exclusiva de a stabili faptul ca functionalitatile și conținutul aplicațiilor software satisfac nevoile afacerii dvs. și sunt potrivite pentru scopurile pentru care acestea sunt utilizate.

7.2.7. Dumneavoastră. veți rămâne singurul responsabil pentru respectarea tuturor reglementarilor contabile, de calcul de impozite și taxe, conform legii. Este responsabilitatea Dvs. sa verificați faptul ca stocarea și accesul la datele Dumneavoastră. prin intermediul aplicațiilor software este conform legilor aplicabile Dumneavoastră. (inclusiv orice legi care va obliga sa păstrați registre).

7.3. Garanție:

NextERP Romania nu oferă nici o garanție cu privire la aplicațiile sale software. Fara a limita cele de mai sus, NextERP Romania nu garantează ca aplicațiile software vor satisface pe deplin cerințele Dumneavoastră. sau ca vor fi potrivite pentru orice scop particular, aceasta decizie aparținându-vă strict Dumneavoastră. Pentru a evita îndoiala, toate condițiile implicite sau garanții sunt excluse în măsura în care este permisa de lege, inclusiv (dar fără limitare) garanții de vandabilitate, adecvare la scop, titlu și non-încălcare.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII:


8.1. Pana în punctul maxim permis de lege, NextERP Romania exclude răspunderea și responsabilitatea în acord cu dvs.(sau orice alta persoana), prejudiciu (inclusiv neglijenta), sau prin alte mijloace, pentru orice pierdere (inclusiv pierderea de informații, date, beneficii și de economii) sau daune care rezulta, direct sau indirect, de la orice utilizare sau întrebuințare a aplicațiilor software sau a site-ului.

8.2. Daca suferiți o pierdere sau un prejudiciu ca urmare a neglijentei NextERP Romania sau ca urmare a nerespectării acestor Termeni, orice revendicare a Dvs. împotriva NextERP Romania care decurge din neglijenta sau greșeala NextERP Romania va fi limitata în ceea ce privește un incident, sau serie de incidente legate, la valoarea abonamentului plătit de către Dvs. conform ultimei facturi emise de NextERP Romania.

8.3. Daca nu sunteți mulțumit de conținutul sau functionalitatile aplicațiilor noastre, unica și exclusiva dvs. cale de atac este de a rezilia acest Acord în conformitate cu Clauza 8.

9. REZILIERE, ȘTERGERE ȘI SISTARE


9.1. În cazul utilizatorilor cu acces gratuit (abonament gratuit):

Când va înregistrați pentru prima data în site-ul www.nexterp.ro., în vederea utilizării aplicației/lor software, aveți posibilitatea de a evalua conținutul și functionalitatile acestora, prin solicitarea accesului GRATUIT (abonament GRATUIT). Astfel, aveți posibilitatea de a utiliza aplicațiile noastre în limitele stabilite în prezentul acord (pct. 3.3.3.1.) și conform descrierilor menționate în site, timp de 1 luna calendaristica.

9.2. În cazul utilizatorilor cu acces plătit (abonament plătit):

NextERP Romania nu va restitui nici unui Client contravaloarea abonamentului pentru nici o perioada de plata anticipata rămasa neutilizata dintr-un abonament de acces plătit. În cazul în care alegeți sa solicitați accesul plătit (abonament plătit), va trebui sa achitați contravaloarea abonamentul în avans, pe cel puțin 1 luna. Daca ulterior, alegeți sa nu mai continuați sa utilizați aplicația/le software, puteți anula sau suspenda abonamentul respectiv din contul Dumneavoastră. de client, secțiunea Istoric activități -> Detalii -> Abonament [Anulare] [Suspendare]. În cazul neachitării la termen a abonamentului conform pct. 3.4.2. din prezentul Acord, incepe o “perioada de gratie” de 30 de zile, și NextERP Romania va poate suspenda utilizarea de către dvs. a Serviciilor și a accesului Dvs. la date. Daca în perioada de gratie sau la terminarea acestei perioade, nu se plătește atât valoarea restanta cat și abonamentul în avans, pentru o perioada noua, acest acord este reziliat automat și NextERP Romania, la discreția sa, poate șterge datele dvs. din baza de date și bloca utilizarea de către dvs. a aplicației/lor software.

10. ASISTENTA TEHNICA (MENTENANȚĂ)


10.1. Probleme tehnice:

În cazul unor probleme tehnice, dvs. trebuie sa depuneți toate eforturile posibile pentru a investiga și diagnostica problemele înainte de a contacta NextERP Romania, inclusiv prin ajutorul furnizat online. Daca aveți nevoie de asistenta tehnica, trimiteți solicitarea Dvs. prin e-mail la adresa suport@nexterp.ro. NextERP Romania își rezerva dreptul de a răspunde solicitărilor trimise de Dvs. în mod gratuit (în cazul BUG-urilor) sau contra cost. NextERP Romania va răspunde solicitărilor Dvs. în cel mai scurt timp, și daca va fi cazul va specifica faptul ca prestația presupune costuri suplimentare și sau achiziția unui abonament de mentenanță. Timpul de răspuns la solicitări poate varia în funcție de posibilități, fără a exista obligația respectării unui termen maxim sau minim.